નિયુક્તી / BCCI સેક્રેટરી જય શાહને મળ્યું આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન, ICCમાં મળ્યો આવો મોટો હોદ્દો

BCCI secretary Jay Shah to head finance and commercial affairs committee of ICC

BCCI સેક્રેટરી જય શાહ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલની ફાઈનાન્સ એન્ડ કોર્મશિયલ અફેર્સ કમિટીના પ્રમુખ નિમાયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ