તમારા કામનું / ડિસેમ્બરમાં આટલા દિવસ બંધ રહેશે બેન્કો, ધક્કા ન ખાવા હોય તો ચેક કરીલો રજાઓનું લિસ્ટ

banks to remain closed for 12 days in december 2021 full list know more

આ મહિને એટલે કે ડિસેમ્બરમાં આટલા દિવસ બેન્કો બંધ રહેશે. એવામાં તમારા જરૂરી કામ ન અટકે માટે આ લિસ્ટ ચેક કરી લો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ