તમારા કામનું / સિનિયર સિટીઝન્સ માટે ફાયદાની વાત, SBI, ICICI અને HDFC બેન્ક FD પર આપી રહી સ્પેશ્યિલ છૂટ

bank fixed deposit sbi hdfc icici bank offers special fd rate of interest for senior citizen know details

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ખાસ FD પ્લાન શરૂ કર્યો છે. તેનું નામ 'SBI Wecare' છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ