સર્વેક્ષણ / ભારતીયોને કઈ ઉંમરમાં સેક્સનો પહેલો અનુભવ થાય છે, સરકારી સર્વેમાં સામે આવ્યાં રસપ્રદ તારણો

At what age do Indians first experience sex, interesting findings from government survey

ગયા મહિને જાહેર કરવામાં આવેલા નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે સરેરાશ ભારતીય પુરુષને લગભગ 25 વર્ષની ઉંમરે સેક્સનો પહેલો અનુભવ થાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ