પતંગરસિકોમાં ઉત્સાહ / અંતિમ ઘડીએ અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં ઉત્તરાયણની મોટાપાયે ખરીદી, દુકાનોમાં ઉમટ્યા ગ્રાહકો

At the last minute, customers flocked to shops before Makar sankranti

રાજ્યમાં ઉત્તરાયણનો માહોલ જામ્યો છે. આ સાથે મહાનગરો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટમાં ઉત્તરાયણનો ઉમંગ જોવા મળી રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ