કિલ્લોલ / મધ્યાહન ભોજન બંધ હોવાથી 'ભૂખ લાગે તો બાળકો રડી પડતા', શિક્ષકોએ એવું કર્યું કે થઇ ગયા ખુશખુશાલ

As the midday meal was off, the children would cry if they were hungry, the teachers said.

આદિવાસી વિસ્તારના બાળકો શાળા શરુ થતા ભૂખ્યા આવે છે શાળાએ.મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના હજુ પણ બંધ હોવાથી બાળકો આકળ-વિકળ. શિક્ષકો સ્વખર્ચે નાસ્તો લાવીને આપે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ