ઇવેન્ટ / Appleએ લોન્ચ કર્યા iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, જાણો શું છે કિંમત?

Apple iPhone 11 iPad Watch Apple TV Plus launch Event

અમેરિકી ટેક્નોલોજી કંપની એપ્પલનું આજે સ્પેશિયલ ઇવેન્ટ યોજાઇ. આ ઇવેન્ટનું આયોજન અમેરિકાના કૂપર્ટિનો સ્થિત કંપનીના હેડક્વૉર્ટરમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગત વખતની જેમ આ વખતે પણ Steve Jobs Theatreમાં ઇવેન્ટ થઇ રહી છે. Apple CEO Tim Coom કીનોટ સ્પીચ આપી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ