આકરા પાણીએ / રાજકોટ નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ભગવાન ભરોસે ચાલતા ઋષિકેશ પટેલ એક્શનમાં, કહ્યું અમે સમગ્ર મામલે...

An important statement by the Health Minister regarding the primary health center being closed in the evening

રાજકોટ નજીક આવેલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સાંજે બંધ થઈ જવા મુદ્દે આરોગ્ય મંત્રીએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, VTV મારફત મને જાણવા મળ્યું છે, અમે સમગ્ર મામલે તપાસ કરાવીશું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ