નિર્ણય / અમદાવાદની લુપ્ત થતી પોળ બચાવવા હવે પ્રજા પોતે મેદાને પડી, કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી બંધ; જાણ વગર નહીં થાય ઘરવેચાણ

An important decision by the people of Ambali Pol to save the endangered Pol culture

લુપ્ત થતી પોળની સંસ્કૃતિ બચાવવા આંબલીની પોળના લોકોએ બીડુ ઉપાડ્યું છે. જે મુજબ રહેણાંક માટે લીધેલ મકાનમાં કોમર્શિયલ એક્ટિવિટી કરવા દેવામાં આવશે નહીં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ