ખોરંભે / આરંભે સૂરા અને અંતે અધૂરા: AMCનો વોટર ATM પ્રોજેક્ટ 'પાણીમાં', ખર્ચો કરેલા રૂપિયા ડૂબી ગયા

 AMC's Water ATM project closed

અમદાવાદ શહેરમાં અનેક સ્થળે વોટર ATM મુકવામાં આવ્યા હતા..જ્યાં લોકો હોંશે હોંશે પાણી પીવા તો જાય છે પણ વિલા મોઢે પરત ફરે છે કેમ કે વોટર ATM છેલ્લા ઘણા સમયથી બંધ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ