અણધડ વહીવટ / હેરિટેજ મકાનો બાબતે AMCની બે-ધારી નીતિ,પહેલા મકાન તોડ્યાં પછી શરુ કરી 'સિંગલ વિન્ડો'

AMC's two-pronged policy on heritage buildings, starting with 'single window' after first demolition

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની બે-ધારી નીતિ સામે આવી છે.પહેલા હેરિટેજ મકાનો તોડી પડયા.હવે સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ શરુ કરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ