એક્શન / અમદાવાદ શહેરમાં ઘાસચારો વેચતા લોકો સામે થશે મોટી કાર્યવાહી, રખડતાં ઢોર મામલે AMCનો નિર્ણય 

AMC decision in the case of stray cattle in Ahmedabad, lorries of the people selling grass will be confiscated

અમદાવાદ શહેરમાં ઘાસચારો વેચતા લોકો સામે થશે કાર્યવાહી, રખડતાં ઢોરનો પ્રશ્ન નિવારવા મોટું પગલું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ