જાણવા જેવું / બંધ થયુ 2000ની નોટનું છાપકામ, હવે ચલણમાં માત્ર આટલી જ નોટો બચી, કેમ કે...

almost 7 percent 2000 rupee notes pulled back from circulation printing stopped

માર્ચમાં દેશમાં 2 હજારની માત્ર 24, 510 લાખ નોટો જ ચલણમાં બચી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ