સુરત / સુરત : શિક્ષકોને ચોપડે વધારે અને હાથમાં ઓછો મળતો હોવાનો આક્ષેપ, ઓડિટ રિપોર્ટ રજૂ કરવાની વાલીઓની માંગ

Allegations that teachers get more books and less hands

સુરતમાં વાલીઓ દ્વારા શાળા 25 ટકા ફી માફ કરે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. સાથેજ વાલીઓએ માંગ કરી છે કે શાળાઓ દ્વારા ઓડિટ રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ