નિર્ભયા કાંડ / હાઈકોર્ટે કહ્યું, નિર્ભયાનાં ચારેય ગુનેગારોને એક સાથે જ ફાંસી આપવામાં આવશે

All four Nirbhaya criminals will be hanged at once : HC

નિર્ભયાનાં આરોપીઓને અલગ અલગ ફાંસી આપવા માટે પિટીશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. જોકે કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારની આ પિટીશન ફગાવી દીધી છે. કોર્ટે કહ્યું કે ચારેયને એક સાથે જ ફાંસી આપી શકાય. કેન્દ્રએ કહ્યું કે હાઈકોર્ટનાં નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારી દીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ