સ્ટાર્ટ-અપ કીટલી / સાહસ કરીને અમદાવાદના જુહાપુરામાં ખોલ્યો હતો એક સ્ટોર, આજે 50 કરોડનું ટર્નઓવર

Ahmedabad's nadeem jafri owner of hearty mart success story

ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે, અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો પરંતુ આ વાત ત્યારે જ સાર્થક થાય જ્યારે કાંઇક કરી છૂટવાની ભાવના તથા સ્વપ્ન જોવાયું હોય. જો કે, આ બધી જ બાબતો વચ્ચે કશું કરી છૂટવાની લગન મુખ્ય સ્થાને ગણવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ