મહામારી / અમદાવાદમાં કોરોના જબરો વકર્યો,એકસાથે 12 વિસ્તારોને મૂકી દેવાયા માઇક્રોકન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોનમાં, જાણો કયા કયા

 Ahmedabad micro containment zone of the corona

અમદાવાદ શહેરમાં કોરોના કેસની સાથે માઈક્રો કન્ટેઈન્મેન્ટ વિસ્તારની સંખ્યામાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ