અગ્નિપથ યોજના / વિશ્વના કેટલા દેશોમાં લાગૂ છે અગ્નિપથ જેવી યોજના, આ દેશોમાં તો ફરજિયાત આપવી પડે છે સેનામાં સેવા

agneepath scheme tour of duty is applicable in these countries know the rules

કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે સેનામાં નાના ગાળા માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. સરકારે તેને અગ્નિપથ યોજના નામ આપ્યું છે. જો કે, વિશ્વના અનેક દેશોમાં સેનામાં સેના આપવી ફરજિયાત છે. તેના માટે કાયદેસરના નિયમો પણ બનાવેલા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ