ગજબ પ્રેમ / છુટાછેડા બાદ પતિ-પત્નીને ફરી થઈ ગયો એક-બીજા સાથે પ્રેમ, ફરી કરી લીધા લગ્ન

After the divorce, the husband and wife fell in love with each other again, got married again

રોમાંસ ફરી શરૂ થયો અને છેવટે તેઓએ તમામ નારાજગીને બાજુ પર રાખવાનું નક્કી કર્યું અને એકબીજા સાથે ફરીથી લગ્ન કર્યા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ