ગાંધીનગર / વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહેના મતે પરીક્ષા વિધેયક બિલ 'પાસ' કે 'નાપાસ'?, સામે આવ્યું મોટું નિવેદન, સૂચન પણ કર્યા

According to student leader Yuvrajsinhe, the examination bill 'pass' or 'fail'?, came up with a big statement, also suggested

ગુજરાત વિધાનસભામાં ચાલી રહેલ બજેટ સત્રમાં ગૃહમંત્રી દ્વારા પેપપ ફોડનારાઓ સામે કડક કાયદો લાવવાનું બિલ વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જે બિલને વિદ્યાર્થી નેતાએ આવકાર્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ