નિષ્ઠુર મા-બાપ / બોટાદમાં 5 દિવસની તો ધોળકામાં 10 દિવસની ત્યજી દીધેલી બાળકીઓ મળી, પોલીસ પરિવારની શોધમાં

Abandoned girls were found in Botad for 5 days and in Dholka for 10 days

રાણપુરમાં ત્યજી દીધેલી બાળકીને પોલીસે ખુશી નામ આપ્યું, ધોળકામાં મળી આવેલી બાળકીને સોલા સિવિલ સારવાર હેઠળ ખસેડાઇ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ