દહેશત / VIDEO: નેત્રંગની બજારમાં દીપડો દેખાયો, દુકાન પર આરામથી બેસી ગયો લોકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા

A panther appeared in Jawahar Bazaar of Netrang in Bharuch

જૂનાગઢમાં ઉંધમાં સૂતેલા બાળકને દીપડાએ ફાડી ખાધો, શા કારણે દીપડો રહેણાંક વિસ્તારમાં આવવા મજબૂર, શું જંગલ પર માણસોનું અતિક્રમણ જવાબદાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ