બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

1:00 વાગ્યા સુધીમાં

34.74 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: સૌથી વધુ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 33% મતદાન. સૌથી ઓછુ મહિસાગર,વડોદરા, અમદાવાદ જિલ્લામાં 27% મતદાન

તપાસ / 'અમારા મૃત્યુ માટે ચાર લોકો જવાબદાર છે', વડોદરાના ગુમ થયેલા જોશી પરિવારના ઘરેથી મળી ચિઠ્ઠી, પોલીસનો ખુલાસો

 A note found at the home of the missing Joshi family of Vadodara

નિરવ ભૂવા, રાહુલ ભૂવા, બિટ્ટુભાઈ, અલ્પેશ મેવાડા, મૃત્યુ માટે આ ચાર જવાબદાર હોવાનો ચિઠ્ઠીમાં ઉલ્લેખ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ