ચોંકાવનારું / અલ્યા ભારે કરી ! વિપક્ષના આ પૂર્વ નેતાના એકાઉન્ટમાંથી રાત્રે 2 વાગ્યે ભાજપને 5 રૂપિયાનું દાન કર્યાનો મળ્યો મેસેજ

A message was received from the account of this former Leader of Opposition that he donated Rs 5 to BJP

વિપક્ષના પૂર્વ  નેતા પરેશ ધાનાણીના એકાઉન્ટમાંથી રાત્રે 2 વાગ્યે 5 રૂપિયાનું દાન ભાજપને મળ્યાનો મેસેજ ચોંકી ઉઠ્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ