છેતરપિંડી / અમેરિકામાં બોગસ યુનિવર્સિટીનો ધમાકેદાર ધંધોઃ 90 વિદ્યાર્થીઓની ધરપકડ, ગુજરાતી કેટલા?

90 student arrested for fake university admission in US

ભારતીયો એમાંય ગુજરાતીઓનું અમેરિકા માટેનું ઘેલુ તો ઉડીને આંખે વળગે એવુ છે. ત્યારે અમેરિકામાં ફેક યુનિવર્સિટીનો વેપલો ચાલે છે જે મુદ્દે અમેરિકન સરકારે લાલ આંખ કરતા 90 વિદ્યાર્થીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેમાંથી મોટા ભાગના ભારતીયો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ