આનંદો / નવેમ્બરમાં 4 મહિનાનું ભેગુ મળશે એરિયર, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના DA-DRમાં થશે આટલો વધારો

7th pay commission central government employee will get 4 month arrear in november with da and dr hike

કેન્દ્ર સરકારના નિવૃત્ત કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. નિવૃત કર્મચારીઓને નવેમ્બરના પેન્શનની સાથે DR સહિત ચાર મહિનાની રકમ પણ મળશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ