તમારા કામનું / 797 રૂપિયાના રિચાર્જ પર મળી રહી છે 365 દિવસની વેલેડિટી, સાથે ફ્રી કોલ અને દરરોજના 2 GB ડેટા, જાણો કઈ છે એ ટેલિકોમ કંપની

797 rupees recharge is getting 365 days validity, along with free calls and 2 GB data per day, know which is the telecom...

આ ટેલિકોમ કંપની 797 રૂપિયાના રીચાર્જ પ્લાનની કિંમતમાં એક વર્ષની વેલેડિટી સાથે ફ્રી કોલ અને દરરોજના 2 GB ડેટા આપી રહી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ