કોરોના વાયરસ / તમારી સ્કીન પર દેખાઈ શકે છે કોરોના વાયરસના આ 3 લક્ષણો, ઓળખો અને જાણો

3 signs covid 19 is spreading to your skin

હવે કોરોના વાયરસના અન્ય નવા લક્ષણો સામે આવ્યા છે જેનાથી તમારી સ્કીન પર અસર થઈ રહી છે. સ્કીન પર રેશિઝ અને લાલ ચકતા કે ફોલ્લા જોવા મળી શકે છે. જો આવું દેખાય તો સાવધાન થવાની જરૂર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ