ચિંતાજનક / AIIMSની સ્ટડી : કોરોનાકાળમાં બાળકો પર અનેક પ્રકારની મનોવૈજ્ઞાનિક અસર જોવા મળી, હજું સમસ્યા વધવાની શંકા

22 percent children have significant fear of covid 19 42 3 suffer from irritability aiims study

ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સના નવા અભ્યાસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બાળકોમાં કોરોનાના પ્રત્યે એક ડર ઉભો થયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ