ગુજરાત / 20 May વિશ્વ મધમાખી દિવસ : કેવડીયામાં ઉજવાશે રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ, કેન્દ્રીય કૃષિમંત્રી કરશે ઉદ્ધાટન

20th May World Bee Day National program celebrated Kevadia Gujarat

કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા દેશના તમામ મધમાખી ઉછેરકારોને સાથે રાખીને આ મહત્વપૂર્ણ દિવસની ઉજવણી કરાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ