બચાવ / છત્તીસગઢમાં 104 કલાકથી ચાલતા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશનનો સુખદ અંત, રાહુલે મોતને આપી મ્હાત 

 10 year old Rahul who fell into a borewell in Chhattisgarh was successfully rescued

છત્તીસગઢના જાંજગીર ચાંપામાં બોરવેલમાં ફસાયેલા રાહુલનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પૂરું થઈ ગયું છે. રાહુલને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ