તમારા કામનું / આ જ તો જોઈતું હતું! Whatsapp પર હવે ચપટી વગાડતા જ જાણી શકશો બેંક બેલેંસ, જાણો કેવી રીતે

you can check your bank balance by whatsapp

Whatsappનો યૂઝ આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો ચેટ કરવા માટે કરે છે. પરંતુ, શું તમને ખબર છે કે Whatsappથી તમે પોતાના બેંક અકાઉન્ટ બેલેન્સને પણ ચેક કરી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ