તંદુરસ્તી / સતત લેપટોપ પર કામ કરો છો? હાથ-આંગળીઓને આ રીતે કરો રિલેકસ

Working laptop constantly? Relax the hands and fingers this way

ભારતમાં લગભગ 50 ટકાથી પણ વધારે લોકો લેપટૉપ પર કામ કરતા હોય છે. કોરોનાને કારણે કેટલાય લોકો કમ્પ્યૂટર અને લેપટોપ પર જ પોતાનું કામ કરવા લાગ્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ