નિયમ / હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટ પાણીની બોટલના રૂપિયા MRPથી વધારે લે છે તો તમે કંઈ કરી ન શકો, જાણો કેમ

why hotels are free to charge more than the mrp as supreme court order hotels can charge more for bottled water

લીગલ મેટ્રોલોજી એક્ટની કલમ 36માં કહેવાયું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને પ્રી પેકેજ્ડ પ્રોડક્ટ પર છપાયેલી કિંમત (MRP)થી વધારે ભાવે વેચે છે તો તેના પહેલા અપરાધને માટે તેની પર 25000 રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ