આખરી ઉપાય / WHO ના પ્રમુખે કહ્યું કોરોનાનું આ છેલ્લું વર્ષ હશે, આપણે બસ આટલું કરીશું તો ખતમ થઈ જશે

WHO chief on covid says if we defeat inequality we can defeat corona

WHOના વડાએ કોરોનાંને પરાસ્ત કરવાનો ઉપાય આપતા જણાવ્યું હતું કે જો આપણે આટલું કરીએ તો કોરોનાનું આ છેલ્લું વર્ષ હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ