આઝાદી દિવસ / એ દિવસે ગાંધીજી ખુશ નહોતા, ઉજવણીમાં પણ ન જોડાયા, 15 ઓગસ્ટ 1947ની આ વાતો કોઈને ખબર નથી

where were gandhiji on the day of independence day 15th august 1947

શું તમને ખબર છે કે 14 ઓગસ્ટ 1947ની મધ્યરાત્રીએ જવાહરલાલ નેહરુનું ઐતિહાસિક ભાષણ ગાંધીજીએ સાંભળ્યું ન્હોતું, તેઓ એ દિવસે વહેલા ઊંઘી ગયેલા. આવી રોચક માહિતીઓ જાણો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ