કામની વાત / Axis બૅન્કના ખાતામાં સટાસટ કપાઈ રહ્યા છે પૈસા, તમારું ખાતું હોય તો જાણી લેજો કેમ

what is axis bank consolidated charges and what type of charges make consolidated charges

જો તમે એક્સિસ બેન્કના ગ્રાહક છો તો એક વખત ફોનમાં મેસેજ ચેક કરી લો. જો શક્ય હોય તો ખાતાનું બેલેન્સ પણ ચેક કરી લો. એક્સિસ બેન્ક પોતાના ગ્રાહકોનો ખાસ કોન્સોલિડેટ ચાર્જ કાપી રહ્યું છે. આ એક પ્રકારનો ખાસ ચાર્જ છે, જે દરેક બેન્ક પોતાના ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ