મહાકવરેજ / ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ, 8,684 ગામોમાં કુલ 65 થી 70% અંદાજીત મતદાન થયાનું અનુમાન

Voting begins for Gram Panchayat elections, LIVE coverage on vtv news

ગુજરાતનાં હજારો ગામડામાં લાખો લોકો આજે મતદાન કરી રહ્યા છે, આજે આશરે 9 હજાર જેટલા ગામડાઓ પોતાના સપરંચ નક્કી કરશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ