વાસ્તુશાસ્ત્ર / ઘરની આ દિશામાં હોય છે ધનના દેવતા કુબેરનો વાસ, આટલી વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખી મેળવો કૃપા

vastu tips for home kuber has north direction keep these things in mind in home

વાસ્તુશાસ્ત્રમાં દિશાઓ પર ખાસ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. દરેક દિશાના સ્વામી અલગ અલગ હોય છે. ઘરને વાસ્તુ દોષથી મુક્ત રાખવા માટે દિશાઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ