તમારા કામનું / ભારતીયોને US Visa મેળવવા હવે આસાન! નહી આપવું પડે ઈન્ટરવ્યૂ,જાણો શું બદલાયા નિયમ

us visa interview waive off for indian student tourist work visa america say embassy

ભારતીય માટે યુએસ વિઝા મેળવવા હવે સરળ બનશે. યુએસ વિઝા પ્રક્રિયાનું સૌથી મુશ્કેલ પગલું વિઝા ઇન્ટરવ્યુમાંથી પસાર થવું પડશે નહીં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ