અનોખો કિસ્સો / મહારાષ્ટ્રના એક ગામનો અનોખો નિર્ણય, બાળકો દ્વારા મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ

unique decision of a village in maharashtra banning the use of mobile phone under 18

મહારાષ્ટ્રના યવતમાલ જિલ્લાના એક ગામમાં એક અનોખો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 18 વર્ષથી નીચેના બાળકો માટે મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ