હેલ્થ / 40ની ઉંમર પછી આ 5 આદતો બની જાય છે જીવલેણ, હ્રદય રોગ સહિત ગંભીર બીમારી નોતરે છે

Try to ignore this habit in your daily schedule after 40 years

આજકાલ નાની ઉંમરમાં હૃદયરોગનું જોખમ વધી રહ્યું છે. તેનું કારણ ખરાબ જીવનશૈલી અને ખાનપાન છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ