બોલિવુડ / Top 10 બોલિવૂડ મૂવીઝમાં નંબર-1 બનવા તરફ પઠાણ, જુઓ લિસ્ટમાં કઈ ફિલ્મ કયા નંબરે?

Top 10 highest-grossing Indian movies ever, Pathaan towards becoming number-1 in Top 10 Bollywood movies

પઠાણે 13 દિવસમાં ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર લગભગ 438 કરોડનું કલેક્શન અને વર્લ્ડવાઈડ 849 કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ