ફેરફાર / અફઘાનિસ્તાનના નાગરીકોને હવે ભારે તકલીફ પડશે, તાલિબાન કરવા જઈ રહ્યું આ મોટું કામ

The Taliban will change the Afghan passport

તાલિબાન અફઘાનિસ્તાનના પાસપોર્ટમાં ઈસ્લાનમિક અમિરાત ઓફ અફઘાનિસ્તાન લખાવશે. જેના કારણે અફઘાની નાગરીકોને જૂના પાસપોર્ટ માન્ય નહી રહે. પરિણામે અફઘાની નાગરીકોને ભારે તકલીફ પડશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ