ભ્રષ્ટાચાર ? / મહેસાણામાં રોડ બનતાની સાથે જ ઓગળી ગયો, રોડ પર ધૂળનો ડમરીઓ ઉડી, લોકો હેરાનપરેશાન

The newly constructed road in Mehsana melted

મહેસાણામાં નવો બનેલો રોડ થોડા દિવસમાં જ પીગળ્યો, ધૂળની ડમરીઓ ઉડતા વાહનચાલકો પરેશાન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ