મહામંથન / જાણો સમાજથી અલિપ્ત જીવન જીવતાં કાથોડી આદિજાતિના સંઘર્ષની વાતો, સાબરકાંઠાના ક્લેક્ટરના મુખે

The Kathodi community of Sabarkantha living a detached life talks about the struggle, in the face of the Collector of...

મહામંથન: સાબરકાંઠાના સરકારી તંત્રએ રામને ગમે એવું કામ કર્યું છે, સરકારી સુવિધાઓથી દૂર રહેતા સાબરકાંઠાના કાથોડી સમાજનો મુખ્યધારામાં પ્રવેશ કરાયો છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ