ટેન્શનમાં ચીન / સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતા ચીનને સતાવી રહ્યો છે આ ડર, બાળકો પેદા કરવા જાતભાતની ઓફરો શરૂ કરાઇ

The government is concerned about the declining population in China

વિશ્વમાં સૌથી વધારે વસ્તી ચીનમાં છે. પરંતું હવે ત્યા વસ્તી ઘટી રહી છે. જેથી સરકાર દ્વારા ત્યાના લોકોને બાળકો પૈદા કરવા માટે લોભામણી લાલચો આપવામાં આવી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ