મહામારી / મહામારી હજુ પૂરી થઈ નથી, દર અઠવાડિયે 70 હજાર લોકોના મોત થઈ રહ્યાં છે- WHOની નવી ચેતવણી

The epidemic is not over yet, with 70,000 people dying every week - a new WHO warning

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને એક નવી ચેતવણી જારી કરતા જણાવ્યું કે કોરોના મહામારી હજુ પૂરી થઈ નથી, જરા સરખી બેદરકારી પણ ભારે પડી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ