ક્રાઈમ / એક્સિડન્ટ કર્યો છે તેમ કહી વેપારીને ધોઈ નાખ્યો, અકસ્માતના બહાને 90 હજારની મતા લૂંટી 4 આરોપી ફરાર, રાણીપનો બનાવ

The businessman was washed by saying that he had an accident, 90 thousand votes were looted on the pretext of an accident, 4...

સાબરમતી વિસ્તારમાં એક્ટિવા ઉપર આવેલા શખ્શોએ વેપારીના એક્ટિવા પાસે બાઈક ઉભું કરી વેપારી પાસેથી રૂા.90 હજારની લૂંટ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ