અત્યંત મહત્વનું / ઓમિક્રોન શરીરના કયા અંગ પર અસર કરે છે, લક્ષણો શું છે, બચશો કેવી રીતે? દેશના સૌથી મોટા નિષ્ણાત પાસેથી જાણો

symptoms and effects of omicron on body how to prevent yourself from covid variant

Omicron ના વધતાં ખતરા વચ્ચે હવે આપણે તેના લક્ષણો, તેનાથી બચવા માટેના પગલાં અને વેક્સિનની અસર વિશે ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. જાણો આ બાબતે AIIMS નાં સિનિયર ડોક્ટરે શું કહ્યું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ